Stáje pro skot, Domašov

31.7.2019

Pro zemědělskou společnost Devět křížů a.s. probíhá výstavba nové plně robotizované produkční stáje pro dojnice.

Součástí investice jsou 4 dojicí roboti a automatický systém krmení.

Modernizace stáje pro výkrm prasat, Nezamyslice

30.7.2019

Pro investora Agrodružstvo Tištín realizujeme rekonstrukci stáje na výkrm prasat  s kapacitou 2 x 550 ustájovacích míst.

Novostavba stáje pro výkrm prasat, Zbožíčko

30.7.2019

Ve Zbožíčku provádíme výstavbu nové stáje pro výkrm prasat s kapacitou 3 360 ks prasat vč. kompletní technologie. V rámci realizace projektu budujeme skladovací a přečerpávací jímky, výdejní plochy, areálové zpevněné plochy a krytou požární nádrž.

Investorem je Proagro Nymburk a.s.

Žlab pro skladování objemných krmiv, Všeradov

30.7.2019

Pro Zemědělskou a.s. Vysočina stavíme žlab pro skladování objemných krmiv.

Haly pro výkrm drůbeže, Pánov

30.7.2019

V Pánově realizujeme výstavbu dvou nových hal pro výkrm drůbeže s kapacitou 2 x 50 000 ks včetně instalace nové technologie a výstavby nových jímek.

Investorem je spol. Výkrm Třebíč, s.r.o.

Modernizace střediska chovu prasat

Pro Zemědělské družstvo Poolšaví právě modernizujeme středisko chovu prasat v Kunovicích. 

 

Slavnostní otevření moderní mléčné farmy

V neděli 17.6.2018 se uskutečnilo slavnostní otevření jedné z největších moderních mléčných farem v Evropě. 

Novostavba obchodního centra

Pro investora ARG properies s.r.o. stavíme v Kyjově „Novostavbu Obchodního centra – Koberce Trend“ o rozměrech 51 x 15 m.

Zahájení stavebních prací proběhlo v lednu 2018, hotové dílo budeme investorovi předávat v srpnu letošního roku.

Bystřice nad Pernštejnem

Bystřice nad Pernštejnem

Prodloužení skladovacích kójí

Pro společnost COLAS CZ jsme realizovali prodloužení stávajícího zastřešení kójí.

 

Půdovní konstrukce, kterou jsme realizovali v roce 2014, se prodloužila o 2 moduly. Stavba rámové konstrukce, opláštěná trapézovým plechém vč. klempířských prvků trvala od února do dubna roku 2018.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Farma Šlapanice

Dne 20.4.2018 se konal "DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FARMY ŠLAPANICE".

Představena byla:

- nová mléčná farma

      - dvě produkční stáje s použitím prefabrikace (654 ks)

      - dojírna s technologií DeLaval (2 x 18 stání)

      - porodna (176 ks)

- kompletní mechanizační středisko (1 818 m2)

- bioplynová stanice (999 kW)

- zemědělská technika

 

Další články