Prefa výroba

Grant

Vývoj dispozičně variabilnější panelové soustavy pro bytové domy

Společnost S.O.K. stavební v současné době pracuje ve spolupráci s VUT na vývoji a výzkumu nových typů spojů prefabrikovaných dílců bez zálivkové výztuže pro konstrukční systémy železobetonových prefabrikovaných budov. Výstup je řešen v rámci projektu TH03020446 Vývoj dispozičně variabilnější panelové soustavy pro bytové domy a je řešen s finanční podporou TA ČR

 www.tacr.cz

Výzkum a vývoj nových typů spojů a vyztužení panelů ve společnosti S.O.K. stavební, s.r.o.

Výzkum a vývoj nových typů spojů a vyztužení panelů ve společnosti S.O.K. stavební, s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_083/0010242

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Hlavním cílem projektu je vytvoření prototypu použitých spojů a vyztužení panelů. Záměrem předkládaného projektu je detailní analýza chování prefabrikovaných dílců v raných stádiích působení, a zejména vývoj nových typů spojů prefabrikovaných dílců bez zálivkové výztuže. Výsledný produkt povede k celkovému zvýšení kvality produkovaných výrobků a zefektivnění a zjednodušení celého konstrukčního procesu. Výstup projektu přispěje k získání nových zákazníků, rozšíření produktového portfolia a zvýšení konkurenceschopnosti.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Kontaktujte nás

Váš kontaktní e-mail*
Váš kontaktní telefon*
Místo realizace*
Váš dotaz*
* - Takto označené položky je nutné vyplnit