Ocelové konstrukce

Nabídka služeb

Nabídka služeb

Ocelové konstrukce

Komplexnost služeb


 • navrhování ocelových konstrukcí (SCIA Nexis 32)
 • projektování a zpracování dílenské výkresové dokumentace v 3D programech (Advance-Steel, TEKLA) 
 • poradenská činnost pro investory, oponentura
 • výroba, dodávka a montáž ocelových konstrukcí vč. opláštění


Garance kvality a jakosti


Na základě zavedeného systému jakosti ČSN EN ISO 9001:2001, moderní technologie, odbornosti a kvalifikace pracovníků. Vlastníme všechna nezbytná oprávnění a certifikáty pro dodávky ocelových konstrukcí.

 • dodržování technologických postupů
 • systém kontrol
 • vysoká kázeň výroby


Přijatelná cena


 • vysoká produktivita práce
 • kvalitní příprava
 • profesionální organizace
 • efektivní výrobní postupy


Termíny


 • operativní přizpůsobování kapacity
 • propracované systémy harmonogramů


Záruky


Záruky na primární a sekundární konstrukce, povrchové úpravy konstrukcí a jednotlivé prvky opláštění dle příslušných záručních listů výrobců.


Služby


 • dělení materiálu na pilovrtném centru KALTENBACH
 • vrtání otvorů na pilovrtném centru KALTENBACH
 • dělení tvarových plechů včetně zhotovení otvorů na pálícím stroji ESAB technologií plazma nebo plyn
 • svařování nosníků z pásnic a stojin na svařovacím automatu ESAB
 • povrchová úprava dílců před nátěrem otryskáním v průběžném tryskači
 • provedení nátěrů vysokotlakým stříkacím zařízením v lakovacím a sušícím tunelu
 • provedení zámečnických a svářečských prací dle požadavku


Výrobní kapacity


 • průběžné tryskací centrum
 • pálící stroj MasterCut-X 12001.20PGG+CL500
 • svařovací automat ESAB MECHTRAC 2500
 • pilovrtací centrum KDM 712 - KBS 750 DG
 • lakovací a sušící kabina

 

Projekt "Výměna strojního vybavení společnosti S. O. K. stavební, s.r.o."


Název projektu: Výměna strojního vybavení společnosti S. O. K. stavební, s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0019175
Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem projektu je pořízení nové technologie – pálící stroj. Hlavním cílem řešeného projektu je výměna stávající technologie, jež má relativně značnou spotřebu paliva. Z tohoto důvodu je třeba tuto technologii nahradit novou, díky čemuž dojde k zefektivnění provozu s nižší ekologickou stopou a výrazné úspoře energie. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

Video z montáže pálícího stroje: klikněte zde.


Vybavení výrobních hal společnosti S.O.K.


 

Kontaktujte nás

Váš kontaktní e-mail*
Váš kontaktní telefon*
Místo realizace*
Váš dotaz*
* - Takto označené položky je nutné vyplnit