Aktuality

Výstavba farmy, Brdo

Pro Agrochov Stará Paka a.s. realizujeme výstavbu stáje pro 239 ks jalovic. Výstavba je včetně čerpací jímky, silážního žlabu, manipulačních ploch, dešťové a splaškové kanalizace.

Dojírna, Dobruška

Pro Zemědělské družstvo Dobruška aktuálně stavíme prefabrikovanou dojírnu vč. dešťové kanalizace. 

Stáje pro skot, Domašov

Pro zemědělskou společnost Devět křížů a.s. probíhá výstavba nové plně robotizované produkční stáje pro dojnice.

Součástí investice jsou 4 dojicí roboti a automatický systém krmení.

Modernizace stáje pro výkrm prasat, Nezamyslice

Pro investora Agrodružstvo Tištín realizujeme rekonstrukci stáje na výkrm prasat  s kapacitou 2 x 550 ustájovacích míst.

Výstavba haly pro voliérový odchov kuřic, Lháň

Pro MAVE Jičín, a.s. stavíme halu pro voliérový odchov kuřic. 

Novostavba stáje pro výkrm prasat, Zbožíčko

Ve Zbožíčku provádíme výstavbu nové stáje pro výkrm prasat s kapacitou 3 360 ks prasat vč. kompletní technologie. V rámci realizace projektu budujeme skladovací a přečerpávací jímky, výdejní plochy, areálové zpevněné plochy a krytou požární nádrž.

Investorem je Proagro Nymburk a.s.

Žlab pro skladování objemných krmiv, Všeradov

Pro Zemědělskou a.s. Vysočina stavíme žlab pro skladování objemných krmiv.

Haly pro výkrm drůbeže, Pánov

V Pánově realizujeme výstavbu dvou nových hal pro výkrm drůbeže s kapacitou 2 x 50 000 ks včetně instalace nové technologie a výstavby nových jímek.

Investorem je spol. Výkrm Třebíč, s.r.o.

Modernizace střediska chovu prasat

Pro Zemědělské družstvo Poolšaví právě modernizujeme středisko chovu prasat v Kunovicích. 

 

Slavnostní otevření moderní mléčné farmy

V neděli 17.6.2018 se uskutečnilo slavnostní otevření jedné z největších moderních mléčných farem v Evropě. 

Kontaktujte nás

Váš kontaktní e-mail*
Váš kontaktní telefon
Váš dotaz*
* - Takto označené položky je nutné vyplnit