Prefa výroba

Nabídka služeb

PREFA prvky pro zemědělské stavby

Naše prefabrikované prvky z betonu přináší zrychlení výstavby, zlepšení kvality, přesnosti, šetří prostor a prodluží životnost zemědělských staveb. Především však příznivě ovlivňují bezpečnost a welfare chovu. Největší výhodou je příznivá cena, snadná omyvatelnost, kvalita, pevnost, požární odolnost a samozřejmě zkrácení doby stavby.

 

Výhody prefabrikovaných prvků


 • hladkost povrchů - nevyžadují další úpravu
 • snadná čistitelnost a údržba povrchů
 • dlouhá životnost a rozměrová přesnost výrobku
 • kvalitní, hutný a nenasákavý beton pevnostní třídy až C35/45 odolný pro prostředí až XC4, XA2
 • vysoká kvalita prvků - kontrola kvality v průběhu celého výrobního procesu
 • rychlá montáž - zkracuje dobu výstavby
 • výroba v optimálních podmínkách moderního PREFA provozu - špatné počasí při stavbě neovlivní kvalitu prvku
 • široký sortiment velikostí
 • výhodná cena
 • dodržení welfare - hladkost povrchů, oblé hrany

 

Naše společnost nabízí: 

Projekční činnost


 • navrhování a vývoj prefabrikovaných konstrukcí a staveb
 • projektování a zpracování výrobní výkresové dokumentace
 • výroba, dodávka a montáž prefabrikovaných konstrukcí
 • poradenská činnost pro investory
 • vlastní statická kancelář


Garance kvality a jakosti


Na základě zavedeného systému jakosti ČSN EN ISO 9001:2001, moderních technologií, odbornosti a kvalifikace pracovníků. Vlastníme všechna nezbytná oprávnění a certifikáty pro dodávky PREFA konstrukcí.

 • dodržování technologických postupů
 • systém výrobních mezioperačních kontrol a výstupní kontrola
 • certifikát - ČSN EN ISO 9001:2001
 • certifikát - Systému řízení výroby


Výrobní kapacity


 • vlastní věžová betonárka s kapacitou cca 40m3/h
 • moderní zázemí v nových výrobních halách
 • armovna vybavená moderním strojním zařízením (třmínkovačka, ohýbačka sítí, stříhačka sítí, …)

 

Přehled nabízených prefa výrobků pro zemědělské stavby: 

SKOT


 

Obvodový sokl

Železobetonová příčka kotvená ke sloupům ocelové konstrukce, určená pro obvodový sokl stáje a kotvení parapetu protiprůvanových sítí a svinovacích plachet.

 

Bariéra sekce rovná

Železobetonová příčka se zaoblenou svislou hranou kotvená do základu odděluje sekci ležení od přeháněcí chodby nebo napájecí plochy.

   

Bariéra sekce zkosená

Železobetonová příčka se zaoblenou svislou hranou kotvená do základu odděluje sekci ležení od přeháněcí chodby nebo napájecí plochy.

   

Hrázka

Železobetonová obruba, která spojuje stelivový práh a bariéru sekce ve stájích s přistýlaným ložem. Hrázka brání zatečení vody z přeháněcí chodby do krajního ležení.

 

Stelivový práh

Železobetonová obruba k vytvoření stelivového prahu ležení dojnic pro zastýlané lože.

   

Krmný žlab vysoký

Kompletizovaný železobetonový prostorový prvek určený k vytvoření krmného žlabu kravína. Dodává se s povrchem z kyselinovzdorné a mrazuvzdorné dlažby zaspárované epoxidovou spárovací hmotou. Montuje se na urovnaný zhutněný štěrkový podsyp a podkladní potěr. 

   

Boxové lože pod matraci

Železobetonový prostorový prvek určený k vytvoření boxového lože jako podklad pro kotvení matrace.  Montuje se na urovnaný zhutněný štěrkový podsyp a podkladní potěr. 

   

Boxové lože hluboké

Železobetonový prostorový prvek určený k vytvoření stlaného boxového lože.  Montuje se na urovnaný zhutněný štěrkový podsyp a podkladní potěr.

   

Předpožlabnicový schůdek

Schůdek před krmný žlab s protiskluzným dezénem nášlapné plochy. 

   

DRŮBEŽ


 

Obvodový sokl

Železobetonový nenosný soklový prvek určený do hal s vnitřním zateplením PUR panely.

   

PRASATA


 

   

Stěny kejdových kanálů

Železobetonová stěna určená k vytvoření vnitřního členění podroštového prostoru sekce vepřínu na jednotlivé kejdové kanály.

   

Kompletní prefabrikovaná stáj pro prasata

Kompletní prefabrikovaná stáj pro prasata, která obsahuje kejdové kanály, příčky kejdových kanálů, fasádní stěny, příčky sekcí, podlahové desky a strop chodby.

   

OSTATNÍ


 

Prachová komora

Sestava železobetonových dílů podlahy, stěn a střechy; ve střeše je připravený prostup průměru 400mm. 

   

Kontaktujte nás

Váš kontaktní e-mail*
Váš kontaktní telefon*
Místo realizace*
Váš dotaz*
* - Takto označené položky je nutné vyplnit